فصل اقتصاد
  • علی بابا جادوگر نیستفصل اقتصاد - رایانش ابری و سرگرمی دیجیتال قرار بود از قرنطینه مردم نفع ببرند اما چنین چیزی رخ نداده است.
  • جست‌وجوی تفکر روشنفصل اقتصاد - در این مدتی که ویروس کرونا کشورها را درگیر کرده، فعالیت‌های انسانی تقریبا متوقف شده و به همین دلیل میزان آلودگی هوا کاهش یافته‌است. اما این کاهش آلودگی هوا کاملا موقتی است. در کوتاه‌مدت شاید شاهد کاهش باشیم اما در درازمدت شاهد افزایش ناگهانی آلودگی هوا خواهیم بود.